Boże Narodzenie 2018

Szanowni Państwo

KOLEŻANKI I KOLEDZY

Rzemieślnicy członkowie ich rodzin

pracownicy zakładów rzemieślniczych oraz uczniowie

  

W imieniu Zarządu Cechu oraz pracowników biura pragniemy życzyć radosnego oczekiwania i gotowości na przyjęcie Bożego Syna do swego życia, mocy Ducha Świętego, który pomoże nam uwielbiać Boga i zasiać ziarno pokoju wśród bliskich.

Życzymy również wielu darów Bożych w Nowym 2019 Roku.

 

 Kierownik biura Cechu                               Starszy Cechu

     Krystyna Przybyło                                   Kazimierz Kural