Boże Narodzenie 2022

Drodzy Rzemieślnicy!

W imieniu zarządu brzeskiego cechu życzymy, aby świętowanie tajemnicy Wcielenia Bożego Syna mobilizowało nas do jeszcze większej troski o naszych bliźnich.
Niech Boże Dziecię uczy nas miłości, dobroci, wrażliwości i odpowiedzialności za losy każdego człowieka i za każde ludzkie życie, a wpatrywanie się w małego Jezusa, niech służy temu, by nauczyć się Go naśladować.

Kierownik biura Cechu                                                      Starszy Cechu
    Krystyna Przybyło                                                        Kazimierz Kural