Władze Cechu

Poniżej zaprezentowano obecny skład władz Cechu Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców w Brzesku.

Adam Halik
Podstarszy Cechu

Kazimierz Kural
Starszy Cechu

Ludwik Cyga
Podstarszy Cechu

Mieczysław Hebda – Sekretarz Zarządu
Wacław Jawor – Skarbnik Zarządu
Eugeniusz Kopacz – Członek Zarządu
Andrzej Grzelak – Członek Zarządu
Henryk Strąk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Mieczysław Jesionka – Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Piotr Hebda – Członek Komisji Rewizyjnej
Władysław Kita – Przewodniczący Sądu Cechowego
Andrzej Święch – Sekretarz Sądu Cechowego
Józef Kożuch
– Członek Sądu Cechowego