Pracownicy Biura Cechu

Poniżej zaprezentowano obecny skład Biura Cechu Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców w Brzesku.

Krystyna Przybyło
Kierownik Biura Cechu

Stanisława Migdał – Inspektor ds. Podatkowych i Ubezpieczeniowych
Przybyło Magdalena – Referent ds. Ekonomicznych
Klaudia Golonka – Referent ds. Szkoleniowych i Oświatowych