Zasłużeni dla brzeskiego Cechu

Franciszek Soja – Starszy Cechu

Urodził się 29 września 1865 r. w Brzesku, w rodzinie stolarza Michała. Naukę zawodu odbywał w warsztacie ojca w latach 1880-1884. W r. 1886 wyzwolony. Własny zakład stolarski uruchomił w r. 1891. Od chwili powstania Towarzystwa Rękodzielniczo-Przemysłowego w Brzesku w r. 1891 pełnił w nim różne funkcje m.in. sekretarza cechowego, zastępcy Starszego Cechu i przełożonego Towarzystwa. D 1904 r., mimo zmieniających się czasów, nazw organizacji cechowych i tytułów pozostał na stanowisku Starszego Cechu do chwili śmierci.

W r. 1931 uzyskał dyplom mistrzowski w Izbie Przemysłowej w Krakowie. Ponadto w latach 1934-1939 pełnił funkcję burmistrza Brzeska, wcześniej zaś był długoletnim radnym  Rady Miejskiej.

Odznaczony był m.in. w r. 1935 listem pochwalnym ministra Przemysłu i Handlu za 64-letni okres pracy rzemiośle oraz odznaczeniem za wybitne zasługi pracy rzemieślniczej, zaś w r. 1937 Srebrnym Krzyżem Zasługi, po raz pierwszy za pracę społeczną, i po raz drugi w r. 1938 za podniesienie stanu sanitarno-porządkowego w mieście.

Zmarł 17 maja 1947 r. w Brzesku, i tu został pochowany na cmentarzu parafialnym.

Feliks Firlet – Starszy Cechu

Urodził się 8 grudnia 1887 r. w Szeligach koło Warszawy, w rodzinie Karola i Julii. Był cenionym mistrzem kowalstwa artystycznego, wykonującym bramy, balustrady, kraty i bryczki konne. Funkcję Starszego Cechu piastował w latach 1947-1956. Ponadto od r. 1950 był członkiem Stronnictwa Demokratycznego. Za zasługi dla rzemiosła odznaczony był m.in. Honorową Odznaką Rzemiosła (1957) i Srebrnym Krzyżem Zasługi (1957).

Zmarł 19 maja 1960 r. w Brzesku, i tu został pochowany na cmentarzu parafialnym w Brzesku.

Maria z Hetwików Srokowa – Starszy Cechu

Urodziła się 10 lutego 1892 r. w Bochni, w rodzinie Piotra Hetwika i Małgorzaty z Mrozowskich. Po ukończeniu tamtejszej Szkoły Wydziałowej Żeńskiej w 1907 r., w latach 1908-1910 odbywała tamże praktykę u znanego bocheńskiego fotografa Władysława Gargula. Następnie w latach 1910-1912 pracowała w kancelarii adwokackiej dr. Piotra Górskiego w Brzesku. W 1916 r. otworzyła w tym mieście cieszące się dużą sławą atelier fotograficzne, które prowadziła nieprzerwanie przed 53 lata. Należała do Cechu Fotografów w Krakowie, później w Tarnowie, a ostatnio do Cechu Rzemiosł Różnych w Brzesku.

Początkowo była członkiem zarządu cechu, natomiast w latach 1956-1968 pełniła funkcję Starszego Cechu. Po ustąpieniu z tego stanowiska, przyznano jej tę godność honorowo.

M. Srokowa przyczyniła się do wybudowania w Brzesku Domu Rzemiosła, który został otwarty w 1963 r. Będąc również członkiem Rady Izby Rzemieślniczej w Krakowie, położyła duże zasługi w obronie interesów rzemiosła. Ponadto była radną Miejskiej Rady Rzemieślniczej w Krakowie, położyła duże zasługi w obronie interesów rzemiosła. Ponadto była radną Miejskiej Rady Narodowej i członkiem Prezydium Powiatowego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego. Uhonorowana była wieloma odznaczeniami, w tym m.in. Honorową Odznaką Związku Izb Rzemieślniczych, Złotą Odznaką Izby Rzemieślniczej w Krakowie, Medalem Tysiąclecia Państwa Polskiego, Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski oraz wieloma dyplomami uznania.

W 1970 r. ze względu na stan zdrowia zamieszkała u córki w Katowicach, gdzie zmarła 30 maja 1983 r. Pochowana została w grobowcu rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Brzesku.

 Stanisław Szal – Starszy Cechu

Urodził się 22 marca 1917 r. w Mikulicach, w rodzinie Józefa i Katarzyny. Był aktywnym działaczem samorządowym rzemiosła i cenionym mistrzem blacharstwa budowlanego w Wojniczu, gdzie prowadził warsztat do 1984 r. Od r. 1960 należał do Cechu Rzemiosł Różnych w Brzesku, a od 1961 r. był członkiem jego Zarządu. W latach 1968-1981 piastował funkcję Starszego Cechu. Od r. 197 był również członkiem Rady Izby Rzemieślniczej w Krakowie. Odznaczony był wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Zmarł 16 marca w Tarnowie, natomiast pochowany został na cmentarzu parafialbym w Zgłobicach.

 Jan Grech – Starszy Cechu

Urodził się 23 kwietnia 1922 r. w Lisku (obecnie Ukraina), w rodzinie Franciszka i Pauliny Senkijasz. Był znanym i cenionym mistrzem miarowego krawiectwa męskiego cywilnego i mundurowego w Brzesku oraz aktywnym członkiem samorządowym rzemiosła i Stronnictwa Demokratycznego. Od r. 1956 należał do brzeskiego Cechu Rzemiosł Różnych, w którym w latach 1971-1981 był członkiem Zarządu Cechu, a w latach 1981-1985 Starszym Cechu. Ponadto był budowniczym siedziby Domu Rzemiosła. Odznaczonym był wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi, w tym Złotym Krzyżem Zasługi i Honorową odznaką Rzemiosła.

Zamarł 14 lutego 1997 r. w Brzesku, i tu został pochowany na cmentarzu komunalnym.

 Jerzy Styncz –  Starszy Cechu

Urodził się 13 kwietnia 1939 r. w Chojnicach na Pomorzu w rodzinie Kazimierza i Wandy ze Schreiberów. Absolwent Technikum Kolejowego w Bydgoszczy. Od 1979 r. członek Rzemiosł Różnych w Brzesku. Prowadził zakład konserwacji i napraw bocznic kolejowych. W r. 1985 objął funkcję Starszego Cechu, którą pełnił do śmierci. Ponadto sprawował funkcję wiceburmistrza Brzeska w latach 1990-1992. Był cenionym działaczem samorządowym rzemiosła i Stronnictwa Demokratycznego. Uhonorowany był m.in. Srebrną Odznaką „Przodujący Kolejarz” (1974), Odznaką za zasługi dla województwa tarnowskiego (1987), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1988) i Srebrną Odznaką Honorową za zasługi rzemiosła (1989).

Zmarł 2 listopada 1992 r. w Brzesku, i tu został pochowany na cmentarzu komunalnym.

 Jakub Okulicki – Kierownik Biura Cechu

Urodził się 16 lipca 1901 r. w Okulicach, w rodzinie Błażeja i Anny z Korcylów. Był bratem generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”, emisariusza Naczelnego Wodza, i ostatniego komendanta Armii Krajowej. Od 1 grudnia 1946 r. 30 kwietnia 1968 r. do 31 maja 1972 r. nadal pracował w cechu, na pół etatu jako inspektor. Był również zasłużonym działaczem Stronnictwa Demokratycznego.

Zmarł w Wokowicach, 7 stycznia 1981 r., a pochowany został na cmentarzu parafialnym w Szczepanowie.

 Marian Warchał – Kierownik Biura Cechu

Urodził się 10 grudnia 1940 r. w Zawadzie Uszewskiej. Po ukończeniu Liceum Ekonomicznego w Brzesku, w 1958 r. rozpoczął pracę jako księgowy w tutejszym cechu. W 1970 r. został kierownikiem biura cechu, którą to funkcję pełnił do 1996 r. Po przeniesieniu na emeryturę nadal związany był z tą instytucją, będąc doradcą Zarządu do spraw ekonomicznych. Prócz pracy w cechu M. Warchał był radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, a następnie w Tarnowie, przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej w Gnojniku oraz aktywnym członkiem Stronnictwa Demokratycznego, w tym wiceprzewodniczącym Miejskiego Komitetu SD w Brzesku. Odznaczony był m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz wieloma wyróżnieniami resortowymi.

Zmarł 14 grudnia 1998 r. w Gnojniku, i tam został pochowany.