Ufundowane przez Cech

Brzeski Cech przywiązuje dużą wagę do kontynuowania tradycji rzemieślniczych religijnych i kulturalnych, tym samym przyczynia się do utrwalania i pogłębiania więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej oraz patriotyzmu.

Z inicjatywy Zarządu Cechu zostało ufundowane:

  • figura Świętego Józefa – Patrona Rzemieślników u brzeskiej farze
  • tablica pamiątkowa dla zmarłego ks. Kazimierza Kopacza wielkiego orędownika brzeskiego rzemiosła
  • tablica pamiątkowa poświęconą Błogosławionemu Janowi Pawłowi II
  • tablica ku czci Żydów pomordowanych przez hitlerowskich Niemców, którą umieszczono na Dawnej Synagodze w Brzesku przy ul. Puszkina
  • dwie tablice na murze cmentarnym w Brzesku przy ul. Kościuszki poświęcone pamięci mieszkańców ziemi brzeskiej zamordowanych w obozach koncentracyjnych
  • tablica poświęcona pamięci wszystkich ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskim
  • pomnik księży na brzeskim Cmentarzu Komunalnym