XLII Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę – 25 czerwca 2023 r.

PROGRAM PIELGRZYMKI:
24 czerwca 2023 r.
21:00 Apel Jasnogórski
25 czerwca 2023 r.
9:00     Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich
10:00   Zbiórka uczestników (pod Figurą Najświętszej Maryi Panny
na błoniach jasnogórskich, Al. Henryka Sienkiewicza)
10:15   Wprowadzenie Starszyzny Cechowej oraz Pocztów 
Sztandarowych
10:30   Złożenie kwiatów pod Pomnikiem św. Jana Pawła II
10:30   Uhonorowanie Mistrzów rzemiosła oraz uczniów
(na Szczycie Jasnogórskim)
11:00   Msza św. koncelebrowana której przewodniczy biskup
pomocniczy Diecezji Tarnowskiej Stanisław Salaterski
13:15   Przejście ze sztandarami przed Obrazem Matki Boskiej
Częstochowskiej.

Boże Narodzenie 2022

Drodzy Rzemieślnicy!

W imieniu zarządu brzeskiego cechu życzymy, aby świętowanie tajemnicy Wcielenia Bożego Syna mobilizowało nas do jeszcze większej troski o naszych bliźnich.
Niech Boże Dziecię uczy nas miłości, dobroci, wrażliwości i odpowiedzialności za losy każdego człowieka i za każde ludzkie życie, a wpatrywanie się w małego Jezusa, niech służy temu, by nauczyć się Go naśladować.

Kierownik biura Cechu                                                      Starszy Cechu
    Krystyna Przybyło                                                        Kazimierz Kural