Boże Narodzenie 2021

Szanowni Państwo

Koleżanki i Koledzy  Członkowie Cechu

Na ten szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia w imieniu Zarządu pragniemy życzyć: ciepła rodzinnego, zdrowia, radości płynącej z trwania przy żłóbku oraz doświadczenia prawdy o tym, że Jezus nigdy nie przestaje otwierać drzwi swojego serca, by powtarzać, że nas kocha.

Życzymy niech Dzieciątko z Betlejem pomoże nam pokonać wszystkie  poważne trudności z powodu istniejącej pandemii.

Życzymy także obfitości Bożych łask w życiu osobistym,  rodzinnym i zawodowym  na cały 2022 rok.

Kierownik biura Cechu                                                      Starszy Cechu
    Krystyna Przybyło                                                        Kazimierz Kural