Zaproszenie

Tematyka narady obejmuje:

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

1. Zasady prowadzenia kontroli w świetle zapisów ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i ustawy z dnia 08 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
2. Poza-kontrolne działania nadzorcze inspekcji pracy – programy prewencyjne.
3. Podstawowe uchybienia stwierdzane podczas kontroli pracodawców – sposoby eliminacji i ograniczania zagrożeń.
4. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy jako skuteczna droga do trwałej poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy – rola pracodawcy.
5. Zawieranie umów o pracę – termin zawarcia umowy, rodzaje umów, maksymalny czas trwania umów terminowych.
6. Stosowanie przepisów BHP w czasie epidemii – badania, szkolenia, kwalifikacje.
7. Obowiązki pracodawcy w związku z nowelizacją Kodeksu pracy od 1 grudnia 2021r – zatrudnianie dłużników alimentacyjnych wpisanych do Krajowego Rejestru Zadłużonych.
8. Wprowadzona od 1 stycznia 2019 r. zmiana sposobu wypłaty wynagrodzeń za pracę, zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej.

OHP
Sprawa refundacji wynagrodzeń oraz składek ZUS za pracowników młodocianych.

IZBA RZEMIEŚLNICZA W TARNOWIE
Omówienie ważnych spraw związanych z egzaminami pracowników młodocianych klas III, które wchodzą w życie od dnia 01.01.2022 r.

Dyskusja i odpowiedzi na pytania.