Wielkanoc 2021

Szanowni Państwo
Koleżanki i Koledzy Rzemieślnicy wraz z rodzinami

Łącząc się z Państwem duchowo w przeżywaniu radości paschalnej składamy życzenia zdrowych, spokojnych i błogosławionych Świat Wielkanocnych.
Niech Zmartwychwstały Pan, będący naszą Nadzieją, wspiera nas w trudnym czasie pandemii, darzy pokojem serca, napełnia miłością, oraz szczodrze błogosławi na każdy dzień.

W imieniu Zarządu Życzą

      Kierownik biura                                                              Starszy Cechu
      Krystyna Przybyło                                                        Kazimierz Kural