Boże Narodzenie 2021

Szanowni Państwo

Koleżanki i Koledzy  Członkowie Cechu

Na ten szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia w imieniu Zarządu pragniemy życzyć: ciepła rodzinnego, zdrowia, radości płynącej z trwania przy żłóbku oraz doświadczenia prawdy o tym, że Jezus nigdy nie przestaje otwierać drzwi swojego serca, by powtarzać, że nas kocha.

Życzymy niech Dzieciątko z Betlejem pomoże nam pokonać wszystkie  poważne trudności z powodu istniejącej pandemii.

Życzymy także obfitości Bożych łask w życiu osobistym,  rodzinnym i zawodowym  na cały 2022 rok.

Kierownik biura Cechu                                                      Starszy Cechu
    Krystyna Przybyło                                                        Kazimierz Kural

Lokale do wynajęcia

Cech Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców w Brzesku wynajmie 3 lokale użytkowe położone przy ul. Ogrodowej 3 i Ogrodowej 1. Wszystkie 3 lokale znajdują się na poziomie zerowym, z wejściem bezpośrednio z chodnika. Cena najmu do uzgodnienia.

  1. Lokal o powierzchni 10 m2 położony przy ul. Ogrodowej 1 z wejściem od strony Galerii Stara Łaźnia, wyposażony w instalacje elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną i centralne ogrzewanie
  2. Lokal o powierzchni 50 m2 położony przy ul. Ogrodowej 1, wyposażony w instalacje elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną i centralne ogrzewanie oraz niezależną ubikację
  3. Lokal o powierzchni 50 m2 położony przy ul. Ogrodowej 3 w budynku Cechu, wyposażony w instalacje elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną i centralne ogrzewanie oraz niezależną ubikację

Lokale można obejrzeć w dni robocze w godzinach 8:00-15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerami 694588218, 146631161, 146858808 lub 146630010.

Zaproszenie

Tematyka narady obejmuje:

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

1. Zasady prowadzenia kontroli w świetle zapisów ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i ustawy z dnia 08 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
2. Poza-kontrolne działania nadzorcze inspekcji pracy – programy prewencyjne.
3. Podstawowe uchybienia stwierdzane podczas kontroli pracodawców – sposoby eliminacji i ograniczania zagrożeń.
4. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy jako skuteczna droga do trwałej poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy – rola pracodawcy.
5. Zawieranie umów o pracę – termin zawarcia umowy, rodzaje umów, maksymalny czas trwania umów terminowych.
6. Stosowanie przepisów BHP w czasie epidemii – badania, szkolenia, kwalifikacje.
7. Obowiązki pracodawcy w związku z nowelizacją Kodeksu pracy od 1 grudnia 2021r – zatrudnianie dłużników alimentacyjnych wpisanych do Krajowego Rejestru Zadłużonych.
8. Wprowadzona od 1 stycznia 2019 r. zmiana sposobu wypłaty wynagrodzeń za pracę, zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej.

OHP
Sprawa refundacji wynagrodzeń oraz składek ZUS za pracowników młodocianych.

IZBA RZEMIEŚLNICZA W TARNOWIE
Omówienie ważnych spraw związanych z egzaminami pracowników młodocianych klas III, które wchodzą w życie od dnia 01.01.2022 r.

Dyskusja i odpowiedzi na pytania.