Wielkanoc 2021

Szanowni Państwo
Koleżanki i Koledzy Rzemieślnicy wraz z rodzinami

Łącząc się z Państwem duchowo w przeżywaniu radości paschalnej składamy życzenia zdrowych, spokojnych i błogosławionych Świat Wielkanocnych.
Niech Zmartwychwstały Pan, będący naszą Nadzieją, wspiera nas w trudnym czasie pandemii, darzy pokojem serca, napełnia miłością, oraz szczodrze błogosławi na każdy dzień.

W imieniu Zarządu Życzą

      Kierownik biura                                                              Starszy Cechu
      Krystyna Przybyło                                                        Kazimierz Kural

XIX Diecezjalne Święto Chleba

Szanowni Państwo
Bracia Cechowi

Proszę o przyjęcie moich podziękowań i wyrazów wdzięczności za uczestnictwo w obchodach XIX Diecezjalnego Święta Chleba.

Drodzy Przyjaciele

W czasie uroczystości dziękowaliśmy Panu Bogu za dar chleba zwracając przy tym uwagę na potrzebę umiejętności dzielenia się nim z tymi którzy go nie mają.

Pragnę więc serdecznie podziękować za okazaną sympatię do uroczystości oraz przekazane ofiary pieniężne w czasie mszy świętej na potrzeby Zarządu Caritas Diecezji Tarnowskiej. Mam nadzieję na dalszą owocną współpracę a także wspólne świętowanie z nami w kolejnych latach.

Uważam, że aby realizować nadal tą ideę potrzeba ludzi dobrej woli – właśnie tacy jak Państwo. Za dotychczasową, efektywną współprace jeszcze raz serdecznie dziękuję w imieniu własnym i wszystkich współorganizatorów.

Starszy Cechu      
Kazimierz Kural    

Brzesko, wrzesień 2019 r.